Barnfetma

                                                                    Barnfetma

Övervikt och fetma har ökat bland barn och ungdomar markant på den senare tiden, ordet fetmaepidemi har börjat användas världen över för att beskriva vilket stort problem vi har framför oss.4

Fetma har krupit ner drastiskt i åldrarna och idag kan man se barn som är i 4-7 års ålder med överviktssymptom och är i stor riskfaktor för att det ska eskalera och bli värre.

Att barn blir överviktiga medför en enorm påfrestning på kroppen, organ och funktioner.
Det metabola syndromet som det talas mycket om är en stor riskfaktor för barn som är feta och lever ohälsosamt vilket kan ge dem hjärt- och kärlsjukdomar, samt för tidig död.
De andra hälsorelaterade följderna av övervikt och fetma är insulinresistens vilket är en nedsatt effekt av hormonet insulin. Blodfetterna förändras där LDL- och HDL-kolesterolet blir skevt och till det negativa hållet, blodtrycket höjs vilket ger hypertoni som stressar kroppen enormt mycket speciellt för barn.
Diabetes typ2, sömnapné och cancer är även något som kan utvecklas på grund av fetma samt dålig allmän hälsa.4,5,6,7

Fetmagener
Det har under nyare forskning visat sig att vissa kan bära på den så kallade ”fetmagenen”
och idag är det vida känt och forskning runt det pågår.
Dina arvsanlag och gener kan öka risken för att bli fet, genen är döpt till FTO
“Fat mass and obesity associated gene” och över hälften av alla européer bär på denna gen vilket innebär en ökad risk för fetma och övervikt med 20 procent.
FTO genen visar sig genom studier att personerna som bär på den inte nödvändigtvis äter mer men väljer energirikare mat med mycket fett och socker i.
Även mättnadskänslan kan vara annorlunda där personen istället äter flera gånger men behöver inte äta så mycket varje gång.8
Det är värt att nämna denna nyare form av bakgrund om fetma och övervikt samt belysa värdet av att det kommer komma mer kunskap om ämnet så vi kan lära oss förstå mer om fetma, gener, arvsanlag mm.
Även om man bär på denna gen så är det inget måste att man blir överviktig, samma princip gäller och det är att hitta en livsstil med rätt mat och motion och försöka hålla ett så sunt liv som möjligt båda fysiskt och psykiskt. 9,10,11

 

FTO står för genen “Fat mass and obesity associated gene”. Många gener i vår arvsmassa förekommer i olika varianter, vilket är normalt och inte ett tecken på genetiska skador.

Men även om varianterna är normala, så kan vissa av dem ha oönskade egenskaper när de kombineras med miljöfaktorer som till exempel olämplig mat och brist på motion.12

Kroppsliga faktorer
De mer kroppsliga faktorerna är att kroppen får en större massa att bära på, skelettet och lederna får jobba extremt hårt för att bära upp vikten vilket sliter på kroppen. Det i sin tur kan resultera i att skador i kroppens rörelseapparat börjar utvecklas som problem med knä, rygg och fötter.
Det är även en negativ grund till att få skador i vuxen ålder som kommer till följd utav en lång tid med onaturlig kroppsvikt och att kroppen fått arbeta i felaktiga rörelsemönster. 13

 

Psykologiska faktorer
Att lida av fetma eller övervikt har ett klart samband med det psykiska där man inte mår speciellt bra av att vara överviktig. Kroppens hormonsystem kan också sättas ur spel när man får en onormalt överviktig kropp, flickor kan få utebliven mens, pojkar kan utveckla bröst samt stresshormonerna är skeva på grund av en stressad kropp mentalt som fysiskt.
Att ha höga värden av hormonpåslag konstant gör att kroppen går på sparlågor och den inre stressen kommer bidra till det metabola syndromet.
Barn har svårare att tolka och förstå saker på en medvetet plan, det är något som byggs upp med åldern och därför är det särskilt viktigt att barn får hjälp tidigt för att lära sig förstå vilket beteendemönster som de infinner sig i och upplysa de om värdet av sina liv och sin hälsa och erbjuda barnen hjälp.

Det finns även andra psykologiska aspekter varför ett barn kan bli överviktig eller börja lida av fetma och det kan vara omgivningen omkring barnet, hur familjen och deras situation ser ut, skolan samt vad har man för kunskap inom ämnet.
De miljöfaktorerna har en stor roll idag och speglar samhällets utveckling, matvanor samt närhet till näringsfattig och billig skräpmat tillsammans med en mer stillasittande vardag.

Många psykologer har funnit ett djupare psykologiskt samband med övervikt och att sexuella övergrepp, våld, mobbning och en mindre brist på trygghet och närhet i barndomen kan leda till övervikt, även depression och ångest kan ha en bidragande faktor för att bli överviktig.
De psykologiska faktorerna tillsammans med de fysiska har en förödande effekt när det kommer till övervikt och barn.10,13

Så se över era barns kosthållning och ge dom goda vanor redan i tidig ålder så kommer ni ge dom en fantastiskt start på livet. Har man tid för iphone,internet och tv:n så har man tid att ge sina barn goda vanor som kommer gynna framtiden stort.

4. Barnfetma, ”Barnfetma”, 2014, hämtad 2014-02-17 från
http://www.barnfetma.se/

5. Jacob Gudiol, ”Orsaken till fetmaepidemin – Lite motion eller mycket mat?”, 2012 hämtad 2014-02-17 från

http://traningslara.se/for-lite-motion-eller-for-mycket-mat/

6. Hughes AR, Farewell K, Harris D & Reilly JJ (2007). Quality of life in a clinical sample of obese children. International Journal of Obesity, vol 31(1): 39-44.

7. Barnfetma, ”Konsekvenser av övervikt och fetma”, 2014, hämtad 2014-02-17 från
http://www.barnfetma.se/konsekvenser-av-overvikt-och-fetma/

8.Cecil JE, Tavendale R, Watt P, Hetherington MM & Palmer CNA (2008). An Obesity-Associated FTO Gene Variant and Increased Energy Intake in Children. The New England Journal of Medicine, vol359 (1): 2558-2566

9. Miki Agerberg, ”Fettsnål mat håller fetma-gen i schack”, Läkartidningen, nr. 48, 2009, s.3220-3222

10. Katrin Bergström, ”Är det farligt att vara fet”, 2011, hämtad 2014-02-24 från
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/fetma/tiofragorochsvar/ardetfarligtattvarafet.5.61c03dad1180e26cb8780005242.html