Ortopedisk manuell terapi

Provokationstester för muskler,senor,ligament,leder och nerver differentiera mellan dem för att urskilja vilken vävnad och vilken fysiologisk process som är grunden till patientens symptom.
Lägger därefter stort fokus på funktionstester för att träna din förmåga att fastställa den egentliga orsaken till problemet. Behandling baseras på de fynd vi hittar i  undersökningen och anpassas således specifikt för att uppnå optimal funktion i de vävnader som är identifierade.