Tvära friktioner

Tvära friktioner är en speciell behandlingsteknik,vid tvära friktioner eller massage placeras fingrarna direkt mot området för lesionen i transversellt fiberriktningen.

Metoden kan användas efter en skada eller vid mekanisk överbelastning i muskel-sen eller ligamentstruktur där massagen går tvärs över skadad muskel-,sen- eller ligament. Tekniken syftar till att sätta igång en process i den skadade senan för att påskynda läkningsförloppet.