“blodsockret och måltider”

“Ät flera gånger och mindre portioner för hålla blodsockret uppe”

 

Det många får höra är att äta flera gånger under dagen så håller du ditt blodsocker stabilt, du slipper hungerkänslor och tröttnadskänslor med mer med mera!

Detta stämmer inte riktigt och är en gammal myt som enklast kan förklaras genom att

blodsockret i våra kroppar är extremt välreglerat och kan klara sig själv väldigt länge hos en frisk person.
Blodsockret åker EJ upp och ner för att man inte ätit på ett par timmar eller ens ett dygn utan mat,studier och tester visar att 3dagar utan mat inte ens ger märkbara skillnader,och den skillanden som visades var ej stor.
Vi är ej skapta att vi måste få mat regelbundet och inom ett par timmar för annars sjunker vårt blodsocker, hade det varit så hade vi troligtvis inte varit levande idag som art. Det är olika metabola hormoner som står främst för att du känner dig “nere” samt genetik,matklockan medmera grelin,leptin och flertal andra hormoner och kroppsystem som spelar roll här och det är de du kan känna av då du ej ätit som du brukar.

(längsta fastan för en person var 1år och även då var blodsockret inom normala värden som helhet)

“Ät regelbundet för att höja din ämnesomsättning “

“Ät regelbundet för att höja din ämnesomsättning “‘

DU har säkert hört att varje gång du äter så höjs din ämnesomsättning något i ett par timmar.

Det krävs energi för att bryta ner energin du stoppat i dig och det kallas TEF.

TEF står för “thermic effect of food” Mängden energi som går åt är kopplat till mängden mat man äter.

Därför bränner man inte extra mkt om man äter flera mål om dagen i mindre portioner vilket man allt för ofta får höra.

Att äta flertal gånger om dagen har inte någon speciell verkan och är mer en smaksak.

Gillar man att äta flertal gånger om dagen så gör det, om inte så är det absolut inget fel att äta färre gånger. Resultatet av de olika variationerna är det samma ifall kalorierna är det samma.

 

 

Barnfetma

                                                                    Barnfetma

Övervikt och fetma har ökat bland barn och ungdomar markant på den senare tiden, ordet fetmaepidemi har börjat användas världen över för att beskriva vilket stort problem vi har framför oss.4

Fetma har krupit ner drastiskt i åldrarna och idag kan man se barn som är i 4-7 års ålder med överviktssymptom och är i stor riskfaktor för att det ska eskalera och bli värre.

Att barn blir överviktiga medför en enorm påfrestning på kroppen, organ och funktioner.
Det metabola syndromet som det talas mycket om är en stor riskfaktor för barn som är feta och lever ohälsosamt vilket kan ge dem hjärt- och kärlsjukdomar, samt för tidig död.
De andra hälsorelaterade följderna av övervikt och fetma är insulinresistens vilket är en nedsatt effekt av hormonet insulin. Blodfetterna förändras där LDL- och HDL-kolesterolet blir skevt och till det negativa hållet, blodtrycket höjs vilket ger hypertoni som stressar kroppen enormt mycket speciellt för barn.
Diabetes typ2, sömnapné och cancer är även något som kan utvecklas på grund av fetma samt dålig allmän hälsa.4,5,6,7

Fetmagener
Det har under nyare forskning visat sig att vissa kan bära på den så kallade ”fetmagenen”
och idag är det vida känt och forskning runt det pågår.
Dina arvsanlag och gener kan öka risken för att bli fet, genen är döpt till FTO
“Fat mass and obesity associated gene” och över hälften av alla européer bär på denna gen vilket innebär en ökad risk för fetma och övervikt med 20 procent.
FTO genen visar sig genom studier att personerna som bär på den inte nödvändigtvis äter mer men väljer energirikare mat med mycket fett och socker i.
Även mättnadskänslan kan vara annorlunda där personen istället äter flera gånger men behöver inte äta så mycket varje gång.8
Det är värt att nämna denna nyare form av bakgrund om fetma och övervikt samt belysa värdet av att det kommer komma mer kunskap om ämnet så vi kan lära oss förstå mer om fetma, gener, arvsanlag mm.
Även om man bär på denna gen så är det inget måste att man blir överviktig, samma princip gäller och det är att hitta en livsstil med rätt mat och motion och försöka hålla ett så sunt liv som möjligt båda fysiskt och psykiskt. 9,10,11

 

FTO står för genen “Fat mass and obesity associated gene”. Många gener i vår arvsmassa förekommer i olika varianter, vilket är normalt och inte ett tecken på genetiska skador.

Men även om varianterna är normala, så kan vissa av dem ha oönskade egenskaper när de kombineras med miljöfaktorer som till exempel olämplig mat och brist på motion.12

Kroppsliga faktorer
De mer kroppsliga faktorerna är att kroppen får en större massa att bära på, skelettet och lederna får jobba extremt hårt för att bära upp vikten vilket sliter på kroppen. Det i sin tur kan resultera i att skador i kroppens rörelseapparat börjar utvecklas som problem med knä, rygg och fötter.
Det är även en negativ grund till att få skador i vuxen ålder som kommer till följd utav en lång tid med onaturlig kroppsvikt och att kroppen fått arbeta i felaktiga rörelsemönster. 13

 

Psykologiska faktorer
Att lida av fetma eller övervikt har ett klart samband med det psykiska där man inte mår speciellt bra av att vara överviktig. Kroppens hormonsystem kan också sättas ur spel när man får en onormalt överviktig kropp, flickor kan få utebliven mens, pojkar kan utveckla bröst samt stresshormonerna är skeva på grund av en stressad kropp mentalt som fysiskt.
Att ha höga värden av hormonpåslag konstant gör att kroppen går på sparlågor och den inre stressen kommer bidra till det metabola syndromet.
Barn har svårare att tolka och förstå saker på en medvetet plan, det är något som byggs upp med åldern och därför är det särskilt viktigt att barn får hjälp tidigt för att lära sig förstå vilket beteendemönster som de infinner sig i och upplysa de om värdet av sina liv och sin hälsa och erbjuda barnen hjälp.

Det finns även andra psykologiska aspekter varför ett barn kan bli överviktig eller börja lida av fetma och det kan vara omgivningen omkring barnet, hur familjen och deras situation ser ut, skolan samt vad har man för kunskap inom ämnet.
De miljöfaktorerna har en stor roll idag och speglar samhällets utveckling, matvanor samt närhet till näringsfattig och billig skräpmat tillsammans med en mer stillasittande vardag.

Många psykologer har funnit ett djupare psykologiskt samband med övervikt och att sexuella övergrepp, våld, mobbning och en mindre brist på trygghet och närhet i barndomen kan leda till övervikt, även depression och ångest kan ha en bidragande faktor för att bli överviktig.
De psykologiska faktorerna tillsammans med de fysiska har en förödande effekt när det kommer till övervikt och barn.10,13

Så se över era barns kosthållning och ge dom goda vanor redan i tidig ålder så kommer ni ge dom en fantastiskt start på livet. Har man tid för iphone,internet och tv:n så har man tid att ge sina barn goda vanor som kommer gynna framtiden stort.

4. Barnfetma, ”Barnfetma”, 2014, hämtad 2014-02-17 från
http://www.barnfetma.se/

5. Jacob Gudiol, ”Orsaken till fetmaepidemin – Lite motion eller mycket mat?”, 2012 hämtad 2014-02-17 från

http://traningslara.se/for-lite-motion-eller-for-mycket-mat/

6. Hughes AR, Farewell K, Harris D & Reilly JJ (2007). Quality of life in a clinical sample of obese children. International Journal of Obesity, vol 31(1): 39-44.

7. Barnfetma, ”Konsekvenser av övervikt och fetma”, 2014, hämtad 2014-02-17 från
http://www.barnfetma.se/konsekvenser-av-overvikt-och-fetma/

8.Cecil JE, Tavendale R, Watt P, Hetherington MM & Palmer CNA (2008). An Obesity-Associated FTO Gene Variant and Increased Energy Intake in Children. The New England Journal of Medicine, vol359 (1): 2558-2566

9. Miki Agerberg, ”Fettsnål mat håller fetma-gen i schack”, Läkartidningen, nr. 48, 2009, s.3220-3222

10. Katrin Bergström, ”Är det farligt att vara fet”, 2011, hämtad 2014-02-24 från
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/fetma/tiofragorochsvar/ardetfarligtattvarafet.5.61c03dad1180e26cb8780005242.html

Får barn träna och är styrketräning farligt för barn?

Med fysisk aktivitet och träning för barn och ungdomar så handlar det om att få barnen att förstå vikten och det roliga med att träna, oavsett vad man tränar så ska det vara roligt.
Fysisk aktivitet för barn bör aktivera dem att göra kreativa saker, på det sättet känner de gemenskap och får en större förståelse för vad de gör och varför.
Träning bör vara pulshöjande så att hälsofördelarna träder fram, det viktiga är inte vad man tränar utan att man tränar. Barn bör få testa på allt och även då styrketräning i den form och anpassning som sker utifrån individen som helhet.
Att få barn att träna i tidig ålder kommer ge dem en starkare och friskare grund att bygga sina liv på och förhoppningsvis undvika många av de sjukdomar och skador som annars kan vara ett faktum. Barn ska få vara barn och därför bör träningen vara som en lekfull plats där barnen kan få utvecklas i sin takt utan krav eller måsten.14

De positiva egenskaperna utav att röra på sig regelbundet är att det minskar psykiska besvär såsom ångest, oro, depression och sömnproblem. Detta är något som även barn kan ha och börja bygga upp i tidig ålder där av är vikten att börja röra på sig väldigt viktig.
Fysisk aktivetet ger även ett ökat välbefinnande genom en större självkänsla och minskande mängder av olika stresshormoner i kroppen.17 Man kan även bygga upp en starkare och tryggare personlighet hos barnet på grund av träningen och vad den ställer för krav på en.
Förklaringen till alla dessa positiva saker har att göra med kroppsegna ämnen, så kallade endorfiner som är ett hormon som bidrar bland annat till lyckokänslor ”ett må bra-hormon”.
Men även serotonin och dopamin spelar en stol roll, vilka är hormoner som reglerar välbefinnandet. Serotoninet finns i kroppen och utsöndras för grundläggande välbefinnande medan dopamin utsöndras när vi blir glada, belöning och lyckostunder.
Detta är något väldigt viktigt att bejaka hos barn för att verkligen lära de att förstå vikten av att träna och röra på sig så att de har en bättre chans att möta det vuxna livet friska.17,18

                                                               Får barn styrketräna?

Ordet styrketräning och barn har länge varit ett laddat ord med hyfsat goda grunder förr men idag vet vi bättre. Styrketräning har alltid målats ut i media som något udda och något som måste ske eller bli förknippat med ett gym och det är inte korrekt.

Styrketräning för barn och ungdomar är något Sverige ligger efter med rejält om man ser till andra länder där detta är fullt normalt och ingår i en helhet inom barnidrott. USA, Storbritannien, Ungern, Rumänien är några av länderna som tillämpar detta.

Att låta barn få börja träna styrketräning i tidig ålder har bara visat sig ha gynnsamma effekter och den främsta anledningen är att barnet får en ökad möjlighet till större muskelstyrka som vuxen och att motverka skador genom att börja tidigt med att stärka upp sin kropp. Om barn får lära sig rätt teknik och basövningar samt arbeta med sin egen kroppsvikt så kommer de att bli starkare, smidigare och motståndskraftigare emot skador. Det har visat sig att barn ökar sin styrka samt muskelmassa något, men framförallt lär de sig kontrollera intra- och intermuskulära koordinationer där musklerna och nervsystemet får samspela och få en bättre kontakt med varandra vilket i längden påverkar hur mycket muskler man kan koppla in. Skelett och stabillitet i leder förstärks även vid styrketräning.19
Som nämnts innan så är styrketräning för barn och ungdomar ett område som förknippas med negativa påståenden och myter som inte har någon vetenskaplig grund utan bara påståenden som levt generation till generation.

  • Kan göra så barnen stannar i växten
  • Kan orsaka skador på tillväxtzonerna
  • Ökad skaderisk framförallt i ryggen
  • Barn kan bli stela och orörliga
  • Uppfyller inget syfte, då barn inte kan bygga större muskler eller bli starkare

Tittar man närmre på alla dessa påståenden så märker man snart att inget stämmer, myten stämmer men inte fakta.
Påståendet att barn kan stanna i växten är sanning med modifikation, det finns teoretiska belägg för att väldigt intensiv träning, elitidrottsträning kan påverka tillväxtzonerna negativt så att tillväxten blir hämmad men det gäller all träning och inte bara styrketräning.

Påståendet om skador på tillväxtzonerna är också grundat på en tid då man inte visste om vad styrketräning gjorde med barn och ungdomar och man antog att det borde skada tillväxtzonerna, säkra före det osäkra helt enkelt men det finns ett fåtal rapporter där tillväxtzonerna har blivit skadade och då handlar det om enorm träningskapacitet och frekvens vilket aldrig förespråkas som bra för barn eller ungdomar.19,20

Sammanfattningsvis så är styrketräning väldig bra för barn om det utförs rätt och att man alltid anpassar träningen efter individen. Var inte rädd för att låta era barn få testa på att träna!

 

 

 

 

 

14.Pediatrics, “Active Healthy Living: Prevention of Childhood Obesity Through Increased Physical Activity”, 2006, hämtad 2014-03-03 från
http://pediatrics.aappublications.org/content/117/5/1834.full

 

20. Swinburn B, Sacks G & Ravussin E (2009). Increased food energy supply is more than sufficient to explain the US epidemic of obesity. The American Journal of clinical nutrition, vol 90(6): 1453-6

 

21. Pediatrics, “Strength Training by Children and Adolescents”, 2008, hämtad 2014-02-24 från

http://pediatrics.aappublications.org/content/121/4/835.full

 

22. Faigenbaum AD, Milliken LA &Westcott WL (2003). Maximal strength testing in healthy children. Journal of Strength and Conditioning Research, vol 17(1): 162-166

23. Michail Tonkonogi och Helena Bellardini, ” Styrketräning för barn – bu eller bä?”, 2007, hämtad 2014-03-03
http://idrottsforum.org/push/nsfaq.pdf

24. Jacob Gudiol, ” Barn och styrketräning – min syn på kontroversen”, 2012, hämtad 2014-03-03 från
http://tranastyrka.se/barn-och-styrketraning/
25. Statens folkhälsoinstitut, ”Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling”, 2008, hämtad 2014-03-24 från
fyss.se/wp-content/uploads/2011/02/FYSS-2008-hela-boken.pdf

 


Välkomna till denna blogg!

Hej och välkomna till denna blogg! Här tänkte jag förmedla kunskap och tankar angående allt som har med hälsa att göra
Det jag kommer inrikta mig på är kost och träning.

Själv har jag varit aktiv inom någon form av träning sedan jag var 15år gammal,så gammal behövde man vara för att få sätta sin fot i gymmet.
Jag började träna pgr av flera faktorer och ett utav dom var att jag var tjock som ung,trivdes ej med min kropp men förstod ingenting om hur man bör äta eller träna,dessa fundementala sakerna lär man sig tyvärr inte i skolan – att sköta sin kropp.
Jag började även utveckla ryggproblematik,en ryggrad som började växa lite som den ville och resulterade i lite deformerade kotor mycket enkelt förklarat. Där fick man ingen hjälp heller av vården eller skolan osv utan man fick ta tag i det själv och det var inte så lätt som 15åring.

Sedan dess har jag tränat regelbundet, utbildat mig och studerat i ämnena kost och träning,har under alla dessa år lärt mig massor genom att alltid själv vara testperson. Dietupplägg och träningsvariationer i all dess oändlighet har präglat min vardag och till den jag är idag,finns inga enkla genvägar bara hårt hårt slit.