Får barn träna och är styrketräning farligt för barn?

Med fysisk aktivitet och träning för barn och ungdomar så handlar det om att få barnen att förstå vikten och det roliga med att träna, oavsett vad man tränar så ska det vara roligt.
Fysisk aktivitet för barn bör aktivera dem att göra kreativa saker, på det sättet känner de gemenskap och får en större förståelse för vad de gör och varför.
Träning bör vara pulshöjande så att hälsofördelarna träder fram, det viktiga är inte vad man tränar utan att man tränar. Barn bör få testa på allt och även då styrketräning i den form och anpassning som sker utifrån individen som helhet.
Att få barn att träna i tidig ålder kommer ge dem en starkare och friskare grund att bygga sina liv på och förhoppningsvis undvika många av de sjukdomar och skador som annars kan vara ett faktum. Barn ska få vara barn och därför bör träningen vara som en lekfull plats där barnen kan få utvecklas i sin takt utan krav eller måsten.14

De positiva egenskaperna utav att röra på sig regelbundet är att det minskar psykiska besvär såsom ångest, oro, depression och sömnproblem. Detta är något som även barn kan ha och börja bygga upp i tidig ålder där av är vikten att börja röra på sig väldigt viktig.
Fysisk aktivetet ger även ett ökat välbefinnande genom en större självkänsla och minskande mängder av olika stresshormoner i kroppen.17 Man kan även bygga upp en starkare och tryggare personlighet hos barnet på grund av träningen och vad den ställer för krav på en.
Förklaringen till alla dessa positiva saker har att göra med kroppsegna ämnen, så kallade endorfiner som är ett hormon som bidrar bland annat till lyckokänslor ”ett må bra-hormon”.
Men även serotonin och dopamin spelar en stol roll, vilka är hormoner som reglerar välbefinnandet. Serotoninet finns i kroppen och utsöndras för grundläggande välbefinnande medan dopamin utsöndras när vi blir glada, belöning och lyckostunder.
Detta är något väldigt viktigt att bejaka hos barn för att verkligen lära de att förstå vikten av att träna och röra på sig så att de har en bättre chans att möta det vuxna livet friska.17,18

                                                               Får barn styrketräna?

Ordet styrketräning och barn har länge varit ett laddat ord med hyfsat goda grunder förr men idag vet vi bättre. Styrketräning har alltid målats ut i media som något udda och något som måste ske eller bli förknippat med ett gym och det är inte korrekt.

Styrketräning för barn och ungdomar är något Sverige ligger efter med rejält om man ser till andra länder där detta är fullt normalt och ingår i en helhet inom barnidrott. USA, Storbritannien, Ungern, Rumänien är några av länderna som tillämpar detta.

Att låta barn få börja träna styrketräning i tidig ålder har bara visat sig ha gynnsamma effekter och den främsta anledningen är att barnet får en ökad möjlighet till större muskelstyrka som vuxen och att motverka skador genom att börja tidigt med att stärka upp sin kropp. Om barn får lära sig rätt teknik och basövningar samt arbeta med sin egen kroppsvikt så kommer de att bli starkare, smidigare och motståndskraftigare emot skador. Det har visat sig att barn ökar sin styrka samt muskelmassa något, men framförallt lär de sig kontrollera intra- och intermuskulära koordinationer där musklerna och nervsystemet får samspela och få en bättre kontakt med varandra vilket i längden påverkar hur mycket muskler man kan koppla in. Skelett och stabillitet i leder förstärks även vid styrketräning.19
Som nämnts innan så är styrketräning för barn och ungdomar ett område som förknippas med negativa påståenden och myter som inte har någon vetenskaplig grund utan bara påståenden som levt generation till generation.

  • Kan göra så barnen stannar i växten
  • Kan orsaka skador på tillväxtzonerna
  • Ökad skaderisk framförallt i ryggen
  • Barn kan bli stela och orörliga
  • Uppfyller inget syfte, då barn inte kan bygga större muskler eller bli starkare

Tittar man närmre på alla dessa påståenden så märker man snart att inget stämmer, myten stämmer men inte fakta.
Påståendet att barn kan stanna i växten är sanning med modifikation, det finns teoretiska belägg för att väldigt intensiv träning, elitidrottsträning kan påverka tillväxtzonerna negativt så att tillväxten blir hämmad men det gäller all träning och inte bara styrketräning.

Påståendet om skador på tillväxtzonerna är också grundat på en tid då man inte visste om vad styrketräning gjorde med barn och ungdomar och man antog att det borde skada tillväxtzonerna, säkra före det osäkra helt enkelt men det finns ett fåtal rapporter där tillväxtzonerna har blivit skadade och då handlar det om enorm träningskapacitet och frekvens vilket aldrig förespråkas som bra för barn eller ungdomar.19,20

Sammanfattningsvis så är styrketräning väldig bra för barn om det utförs rätt och att man alltid anpassar träningen efter individen. Var inte rädd för att låta era barn få testa på att träna!

 

 

 

 

 

14.Pediatrics, “Active Healthy Living: Prevention of Childhood Obesity Through Increased Physical Activity”, 2006, hämtad 2014-03-03 från
http://pediatrics.aappublications.org/content/117/5/1834.full

 

20. Swinburn B, Sacks G & Ravussin E (2009). Increased food energy supply is more than sufficient to explain the US epidemic of obesity. The American Journal of clinical nutrition, vol 90(6): 1453-6

 

21. Pediatrics, “Strength Training by Children and Adolescents”, 2008, hämtad 2014-02-24 från

http://pediatrics.aappublications.org/content/121/4/835.full

 

22. Faigenbaum AD, Milliken LA &Westcott WL (2003). Maximal strength testing in healthy children. Journal of Strength and Conditioning Research, vol 17(1): 162-166

23. Michail Tonkonogi och Helena Bellardini, ” Styrketräning för barn – bu eller bä?”, 2007, hämtad 2014-03-03
http://idrottsforum.org/push/nsfaq.pdf

24. Jacob Gudiol, ” Barn och styrketräning – min syn på kontroversen”, 2012, hämtad 2014-03-03 från
http://tranastyrka.se/barn-och-styrketraning/
25. Statens folkhälsoinstitut, ”Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling”, 2008, hämtad 2014-03-24 från
fyss.se/wp-content/uploads/2011/02/FYSS-2008-hela-boken.pdf